Математика в Internet

ОСНОВИ ДИСКРЕТНОГО АНАЛІЗУ.
Автори: Н.Д.Федоренко,В.В.Демченко

ЗМІСТ

Передмова
Глава 1. Комбінаторні схеми
Вступ
1.1. Розміщення з повторенням
1.2. Розміщення без повторень
1.3. Перестановки
1.4. Комбінації
1.5. Комбінації з повторенням
1.6. Перестановки з повторенням
1.7. Впорядковані та невпорядковані розбиття множин
1.8. Поліноміальна формула. Біном Ньютона
1.9. Принцип включення та виключення
1.10.Твірні функції
Задачі для самостійного розв'язування
Глава 2. Алгебраїчні структури
2.1. Поняття алгебри. Фундаментальні алгебри
2.2. Алгебри з однією операцією
2.3. Алгебри з двома операціями
2.4. Векторні простори
2.5. Решітки
2.6. Булеві алгебри
Задачі для самостійного розв'язування
Глава 3. Логіка
Вступ
3.1. Булеві функції
3.2. Булеві функції однієї змінної ()
3.3. Булеві функції двох змінних ()
3.4. Реалізація булевих функцій формулами
3.5. Еквівалентні формули
3.6. Нормальні форми
3.7. Принцип двоїстості булевих функцій
3.8. Мінімізація булевих функцій
3.9. Метод послідовного застосування законів та тотожностей алгебри логіки
3.10. Метод Куайна
3.11. Метод Карнау-Вейча
3.12. Метод Мак-Класкі
3.13. Деякі класи булевих функцій
3.14. Методи доведення в логіці Буля
3.15. Числення висловлювань
3.16. Аксіоматичний метод доведення в логіці висловлювань
3.17. Конструктивний метод доведення в логіці висловлювань
3.18. Метод резолюцій доведення в логіці висловлювань
3.19. Логіка предикатів
3.20. Основні логічні загальнозначущі формули
3.21. Побудова доведень в логіці предикатів
Задачі для самостійного розв'язування

Список літературиНа титульну сторінку

Рейтинг@Mail.ru