Математика в Internet

ОСНОВИ ДИСКРЕТНОГО АНАЛІЗУ.
Автори: Н.Д.Федоренко,В.В.Демченко

     3.3. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ ДВОХ ЗМІННИХ

      , тобто таких функцій 16. Знайдемо їх за допомогою таблиці 4.

Таблиця 4.


Змінна
0011
Змінна
0101
НазваПозначенняФіктивні
змінні
0Нуль0000
1Кон'юнкція0001
2Заборона0010
30011
40100
50101
6Додавання
за модулем 2
0110
7Диз'юнкція0111
8Стрілка Пірса1000
9Еквівалентність1001
101010
111011
121100
13Імплікація1101
14Штрих Шеффера1110
1Одиниця1111


Розглянемо деякі булеві функції з позиції теорії множин. Нехай задано деяку універсальну множину V та множини . Тоді:

З теорії множин відомо, що

.

.

Аналогічні рівності виконують і для логічних функцій:

- тавтологія;

- протиріччя

Тавтологія - це завжди істинний логічний вираз; протиріччя - завжди хибний логічний вираз, які б значення не набував би .

Побудуємо діаграми Венна для операцій та (рис.4) Результат залито синім кольором.

                   

             a)                                        б)

Рис. 4 (Результат залито синім кольором).

На мові логіки цей факт виражається наступним чином::

- для стрілки Пірса:

- для штриха Шефера.

З таблиці істинності для даних функцій видно, що:

;

.

Симетрична різниця двох множин та є об'єднанням різниць, тобто тобто(рис.5.а) Результат залито синім кольором.

Еквівалентність (тотожність) визначається тими елементамита, для яких вони загальні, причому елементи, які не входять ні вні втеж вважаються еквівалентними.

(рис. 5.б). Результат залито синім кольором.

                   

             a)                                        б)

Рис.5.

Для логічних функцій

,

,

або таблиця 5.

Таблиця 5.Симетрична різниця має декілька назв: строга диз'юнкція, виключна альтернатива, сума за модулем два. Операцію можна передати словами "або , або ".

Логічна зв'язка "або" без включення зв'язку "і".
ЗМІСТ