Математика в Internet

ОСНОВИ ДИСКРЕТНОГО АНАЛІЗУ.
Автори: Н.Д.Федоренко,В.В.Демченко

     3.5. ЕКВІВАЛЕНТНІ ФОРМУЛИ

      Одна і та ж булева функція може мати над даним базисом різні реалізації. Формули, що реалізують одну і ту ж функцію, називаються еквівалентними (рівносильними). Позначаються:

.

Відношення еквівалентності характеризується основними властивостями булевих операцій:

1. ; ;

2. ; ;

3. ;

;

4. ; ;

5. ;

;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ; ;

10 ;

Всі властивості можуть бути перевірені за допомогою таблиць істинності. Отже, - булева алгебра.




ЗМІСТ