Математика в Internet

ОСНОВИ ДИСКРЕТНОГО АНАЛІЗУ.
Автори: Н.Д.Федоренко,В.В.Демченко

     1.7. ВПОРЯДКОВАНІ ТА НЕВПОРЯДКОВІ РОЗБИТТЯ МНОЖИН

      Будемо розглядати деяку множину, таку що її потужність. Підрахуємо число розбивань даної множини нарізних підмножин, таких що;
,;,.
Розглянемо послідовність підмножиняк впорядковану. Тоді на перше місце підмножинуможна вибратиспособами, на друге місце множину -способами і т.д. На останнє місцеможна вибрати із залишкуспособами.
За правилом прямого добутку число розбитків множининапідмножин дорівнює:
,
що співпадає з числом перестановок з повторенням.
Приклад 10. В групі із 30 студентів вибирають делегата на конференцію. "За" дану кандидатуру проголосувало 20 студентів, "проти" - 6, "утрималося" - 4.
Скількома способами могло бути проведено таке голосування?
Розв'язання. Розглянемо множини
;;;;
Кiлькість способів голосування визначається виразом
.
Знову розіб'ємо множинуна підмножини. Серед яких для кожногоіснуєпідмножин зелементами.
Тоді ,
де- попарно непересічні та. Для кожного. Порядок підмножин в розбитті неістотний.
Так, наприклад, розбиття множини :
;;.
;;.
;;.
вважаються однаковими.
Позначимо число невпорядкованих розбиттів множиничерезта розглянемо схему формування впорядкованих розбиттів множини для


Нехай врізних урн закладаютькульок. Якщо всі урни вміщують різне число кульок, то вони різні, тобто впорядковані і невпорядковані розклади співпадають. Нехай тепер урни вміщують однакову кількість кульок. При впорядкованому розкладі такі урни різні. При невпорядкованому розкладі обмін кульками таких урн можна розглядати як відповідну перестановку вказаних урн, що не приводить до нових розкладів. Тобто, число невпорядкованих розкладів буде вразів менше, ніж впорядкованих, а саме
.

      Приклад 10. Скількома способами можна поділити колоду з 36 карт порівну надвоє, щоб в кожній половинці було дві дами?
Розв'язання. 4 дами розкласти нaрізних коаліцій (невпорядковане розбиття). Кожна половина трьох розкладів дам виконує роль двох "урн", куди необхідно покласти розділені навпіл 32 карти. Розклад 32 карт - впорядкований, бо "урни" різні, число їх
За правилом прямого добутку
ЗМІСТ